Немаш пари! – 8 најголеми финансиски грешки кои ги прават малите бизниси

Бизнисот треба да „прави пари„. Дали е мал или голем, основата на правењето пари лежи во успшеното водење на финансиите. За многу сопственици на мали бизниси, финансиите се тешки, нејасни и навидум комплицирани. Финансискиот менаџмент е наука, но основните секој може да ги научи.

Моменталната криза само повеќе ја истакна финансиската „кревкост„ на малите бизниси. Финансиите се секогаш најобјективниот индикатор за успех/неуспех бидејќи се изразени преку бројки – а бројките никогаш не лажат. Тогаш кои се најголемите грешки кои ги прават малите бизниси при водењето на парите?

Cash is king! – Кешот е најважен!

Основата на финансискиот успех на секоја фирма (од најмала до најголема) е раководењето со кешот. Зошто? Бидејќи бизнисот треба да создава вишоци. Значи дека треба да влегува повеќе од тоа што излегува. Главната и единствен цел треба да биде:

Приливи (влез на кеш) > Одливи (излез на кеш)

Ако сакате да видите како стоите во моментот со кеш, направете го следното: 

 1. Земете извод од банка за одреден период (1 месец)
 2. Соберете ги сите приливи (влезови на пари)
  1. Продажба
  2. Позајмници
  3. Уплата на кредит
  4. Друг вид на продажба
  5. Се друго кое ви донело средства на сметка
 3. Соберете и сите одливи (излези на пари)
 4. Дали приливите се поголеми од одливите?

Ако исходот е позитивен, тогаш сте на добар пат. Ако исходот е негативен, тогаш треба да направите анализа како да ги намалите одливите. За ова ќе пишуваме многу повеќе во иднина. 

Лошо поставени цени

Поставувањето на цените е една од најкритичните, но најзапоставени делови од работењето на бизнисот. Тие всушност се многу повеќе финансиска компонента, отколку било каква друга. Кога работата не оди како што треба, цените треба да бидат првото нешто што се анализира, но најчесто тие се последни. 

Темата е навистина обемна, па затоа во иднина ќе ја покриеме подетално. Но за сега е доволно да знаете дека постојат три начини на формирање на цена: 

 • Трошочен – Овој пристап ги собира сите трошоци за производство/набавка на производот/усллугата и додава маржа за заработка. Многу е важно да се направи разлика меѓу фиксните и варијабилни трошоци. 
 • Пазарен – Пазарниот пристап користи податоци за купувачите во дефинирање на цена. Цената се поставува врз основа на тоа што купувачите имаат можност да го платат.
 • Врз основа на конкуренција – Кога еден бизнис го користи овој метод, тие поставуваат цени слични како конкурентите. 

Продажба не е исто што и прилив (кеш)

За оние кои работат продажба на мало, можеби овој проблем не е особено изразен. Но за оние кои работат продажба на големо, оваа грешка може да биде кобна. 

Дали може да продадете се што имате во магацинот уште веднаш? Да. Намалете ги цените и дозволете поголем период на доспевање на фактурите. 

Но дали ќе ги наплатите побарувањата? Сигурно дека не! А во периодот до наплата од што ќе ги сервисирате вашите трошоци?

Профит не е исто што и кеш

Што мислите дека е поважно за малиот бизнис? Да создава профит или да има вишок кеш?

Профитот е „не-готовинска„ компонента. Со други зборови, во профитот влегуваат и финансики елемени кои немаат никаква врска со кешот. Најкарактеристичен пример е амортизацијата. На профитот влијаат и даноците, како и многу други компоненти кои добар сметководител може да ги „среди„

За жал многу од нас имаат перцпеција дека профит мора да се прави по секоја цена. Тоа е делумно точно. Но никогаш по цена на негативно салдо на кеш. 

Не се следат трошоци и приходи

Сигурно ќе си речете – едноставно. Ама верувам дека многу го прават делумно, а дел и воошто не го прават. За мал бизнис ова не мора да биде сложено. Ајде да видиме како. 

Следењето на приходите правете го што е можно подетално. Знам дека компјутерските софтвери се скапи и комплицирани. Затоа може да почнете со едноставен Ексел во неколку чекори. Направете преглед за еден целосен период (најчесто 1 месец). Продажбата водете ја секојдневно. А во зависност од бизнисот, продажбата следете ја и по производи, брендови, категории на производи, купувачи и друго. 

Следењето на трошоците исто така може да го направите едноставно. За почеток е доволно да го направите една Ексел табела со следните колони: 

 • Датум
 • Тип на трошок
 • Категорија на трошок
 • Добавувач
 • Единица мерка
 • Цена за единица
 • Вкупен трошок
 • Тип на документ – фактура или сметка

Многу брзо ќе бидете изненадени од фактите кои ќе ги видите.

Не постои “ситен трошок”

Ако се надоврземе на претходната грешка, мора да потенцирам дека при водењето на трошоци не постои „ситен трошок„ – односно трошок кои е мал при што мислите дека не вреди да се забележи некаде. 

Успехот во бизнис бара следење на деталите. И ситните трошоци се сепак трошоци. А кога ќе почнете да ги следите ќе видете дека повеќето ситни трошоци сепак и не се така „ситни„.

Мешање лични и бизнис финансии

Сите барем еднаш сме го направиле ова. Ќе купиме нешто за нашиот бизнис личните пари. Не го заведуваме како трошок бидејќи сметаме дека му „помагаме„ на нашиот бизнис. Тоа е далеку од вистината. Ние всушност ја менуваме реалната слика за него. 

Ова однесување мора веднаш да престане.

Не се планира

Секогаш нешто ќе не „изненади„. И секогаш виновникот е некој друг. Но основен начин за намалување на ризикот (изненадувањата) е планирање. Подеднакво треба да се планираат приходите и трошоците. 

Вратете се во табелите со приходи и трошоци. Сега пробајте да предвидите какви би ви биле приходите и трошоците за следниот месец/и. 

Неколку совети кои ќе ви помогнат да бидете поуспешни во планирањето:

 • Секогаш прво планирајте приходи па потоа трошоци
 • Доколку имате историја, секогаш споредувајте ист месец од минатите години, а никогаш еден месец со следниот. Пример јули 2020 со јули 2019, наместо јули 2020 со јуни 2020. 
 • Предвидете клучни настани во месецот што доаѓа. Дали имате нов производ, дали очекувате зголемување/намалување на побарувачката заради одредена состојба, дали ќе имате некоја маркетинг активност?
 • Помирете се со фактот дека никогаш нема да бидете идеално точни во планирањето. Планирањето е вештина што се учи, но за неа треба време, тренинг и искуство. 

Откако ќе заврши месецот, направете споредба меѓу планираното и реалното. Сигурно ќе има разлка. Затоа октријте каде сте погрешиле и како може да бидете подобри во планирањето следниот месец. 

Што понатаму? Како до успешно раководење со пари?

Знам дека изгледа комплицирано и тешко. Сосема е нормално да се исплашите и се вратите на старите навики. Но не заборавајте дека успехот во бизнис се прави со објективни одлуки донесени на основа на факти (бројки). Доколку сакате да имате успешен бизнис, мора да почнете да го водите објективно.

Наскоро! Најкорисната програма за мали бизнис

Моментално во изработка – најкорисната програма за мали бизниси ќе ви помогне да ја вратите контролата над вашиот бизнис за помалку од 10 дена. Запознајте се повеќе со нејзината содржина ОВДЕ

(Visited 585 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *